środa, 21 grudnia 2016

Narodziny Bożego Narodzenia - ks. Józef Naumowicz


Narodziny Bożego Narodzenia ks. Józega Naumowicza to rzetelna próba odpowiedzi na najbardziej frapujące pytania dotyczące istoty, daty i sposobów przeżywania Bożego Narodzenia.

Autor, jako uznany specjalista, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, od lat zajmujący się owym okresem, potrafi rozwiać wiele wątpliwości, choć gros informacji może zaskakiwać i powodować niedowierzanie. Ksiądz zastanawia się m.in. nad przesłankami dotyczącymi daty Bożego Narodzenia – odpowiedzi szuka w wielu źródłach, oświetlając problem z kilku perspektyw, powołując się na zdania autorytetów, w  tym Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Głównym celem książki jest nie tyle rozwianie wątpliwości dręczących chrześcijan, ile wyjaśnienie i obalenie nieporozumień wynikłych ze złej interpretacji starożytnych tekstów źródłowych czy też z opierania się na nieprawdziwych danych udostępnianych w przekazach medialnych.

Naumowicz pokazuje drogę jaką przeszły obchody Bożego Narodzenia, ilustruje jak rodziły się, kształtowały i utrwalały znane dziś obrzędy i jak doszło do tego, że to, co znamy przybrało taką, a nie inną formę.

Mimo że jest to tekst stricte naukowy, autor gawędzi w sposób tak interesujący, że od lektury właściwie nie sposób się oderwać. Gwarantuje ona poszerzenie horyzontów, rozwiewa wątpliwości, odpowiada na wiele frapujących pytań, na które dotąd nie umieliśmy odnaleźć satysfakcjonujących rozwiązań. Szalenie ciekawa.

Dodatkowym atutem jest piękne, minimalistyczne wydanie – biel okładki skontrastowana ze złotem gwiazdy betlejemskiej oddaje prostotę i pokorę, a jednocześnie boskość Bożego Narodzenia. 


Zajrzyj do książki -> klik

0 komentarze:

Prześlij komentarz