wtorek, 18 czerwca 2013

Zobaczyć Boga – Joachim Badeni OP


Tytuł: Zobaczyć Boga
Autor: Joachim Badeni OP
Wydawnictwo: Esprit
ISBN: 978-83-63621-13-1
Ilość stron: 170
Cena: 28,90 zł
Któż nie chciałby, podobnie jak postaci starotestamentowe zobaczyć Boga już teraz, nie czekając na moment śmierci? Któż choć raz nie wyobrażał sobie, jak takie spotkanie będzie przebiegało, jak tak naprawdę On wygląda, jak się objawi?|

Joachim Badeni przekonuje, że Boga może zobaczyć każdy, jeśli tylko otworzy swoje serce na Jego działanie, wchodząc w kontemplację.
Co więcej, ojciec utrzymuje, że takie spotkanie jest koniecznością, jeśli chcemy żyć nie tylko obok Boga, ale przede wszystkim – z Nim.
Badeni dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, ukazując, że kontemplacja nie jest niczym skomplikowanym, wymaga jednak systematyczności i przemożnego pragnienia kontaktu ze Stworzycielem. W swoich wypowiedziach, które są spisaną wersją trzech konferencji wygłoszonych przez dominikanina w 1984 roku w Krakowie, wielokrotnie przywołuje on porównanie relacji z Bogiem z relacją dwójki zakochanych w sobie osób, które pragną się spotkać.
Badeni upatruje źródła kontemplacji w wielkiej miłości, w spojrzeniu, które jest jej pełne, które nią promieniuje, i które sprawia, że chcemy się w nim zatracić i trwać.
Ojciec daleki jest od stosowania skomplikowanej terminologii. Stara się przybliżyć istotę kontemplacji w sposób możliwie jak najprostszy, a przy tym najbardziej precyzyjny. Uświadamia, że ten typ bliskości z Bogiem nie jest zarezerwowany jedynie dla księży i zakonników i że może być nam dany w każdej chwili, bez względu na okoliczności. Liczy się miłość, wierność i zachwyt Bogiem, wypływający z częstej lektury Pisma Świętego.
Ojciec Badeni nadaje swoim wypowiedziom wiele uroku, przeplatając je z przykładami i anegdotami, które w sposób fenomenalny przybliżają omawiane zagadnienie, czyniąc je bliskim i zrozumiałym.
Badeni utwierdza czytelników w przekonaniu, że kontemplacja jest niezwykle ważnym elementem życia z Bogiem i w Bogu. Utrzymuje, że to właśnie ona jednoczy nas i jeszcze bardziej do Niego przybliża, czyniąc naszą relację niezwykle intymną, niczym bliskość małżonków.
Ojciec Joachim pragnie, by każdy odkrył w sobie zdolność do wejścia w tak bliską zażyłość z Bogiem, a także by miał dość samozaparcia, by w tej relacji trwać i o nią zabiegać – nie ma bowiem nic piękniejszego i napełniającego nas większymi łaskami niż owo wierne trwanie.

Polecam serdecznie tę książkę wszystkim tym, dla których systematyczna lektura Pisma Świętego oraz wejście w specyfikę Namiotu Spotkania i kontemplacji wciąż stanowi barierę nie do pokonania. Ojciec Joachim rzuca na owo zagadnienie światło z innej perspektywy, reklamując je i promując w specyficzny dla siebie sposób. Po przeczytaniu tej książki, niczego nie będziecie chcieli tak bardzo, jak zbudowania relacji z Bogiem na bazie kontemplacji.

0 komentarze:

Prześlij komentarz