sobota, 19 maja 2012

Prośba o POMOC.


Kochani, potrzebna Wasza pomoc!
Proszę każdego kto żyw i kto znajdzie chwilkę czasu o uzupełnienie poniższego kwestionariusza i wysłanie go bezpośrednio na adres: alexx.stoklosa@gmail.com

Będę bardzo wdzięczna i już teraz serdecznie dziękuję!

****

KWESTIONARIUSZ  DO MIERZENIA MOTYWACJI OSIAGNIĘĆ*
       
               ŹRÓDŁO:M.Widerszal-Bazyl, Kwestionariusz do mierzenia motywu osiągnięć,
                            „Przegląd Psychologiczny”1978, t.XXI, NR 2, s. 363-366

Po przeczytaniu każdego zdania wybierz jego dokończenie tak, aby najbardziej trafnie odpowiadało Twoim cechom, upodobaniom, przekonaniom, zainteresowaniom.
Każdej wypowiedzi może towarzyszyć tylko jedna odpowiedź. Proszę, zaznacz ją.

Wiek……  Płeć……


1.Najbardziej interesują mnie problemy, co do których istnieje opinia, że prawdopodobieństwo znalezienia optymalnego rozwiązania jest:
a)    duże,
b)    dość duże,
c)    minimalne.
2.Wolę brać udział w konkursie, w którym przewidziane są:
a)    niewielkie nagrody, ale perspektywa otrzymania ewentualnej nagrody jest bliska                 w czasie,
b)    wysokie nagrody, ale perspektywa otrzymania ewentualnej nagrody jest odległa                       w czasie.
3.Gdy chcę osiągnąć jakiś cel, który uważam za łatwy do osiągnięcia, ale w trakcie dążenia do niego odnoszę niepowodzenia, wówczas moje zaangażowanie w osiągnięcie tego celu:
a)    wzrasta,
b)    maleje,
c)    utrzymuje się na tym samym poziomie.
4.Gdy realizowanie moich osobistych celów staje się sprzeczne z interesami bliskich mi ludzi, wówczas:
a)    zawsze rezygnuję z realizacji moich własnych celów,
b)    przeważnie rezygnuję,
c)    w połowie wypadków rezygnuję,
d)    dość rzadko rezygnuję,
e)    nigdy nie rezygnuję.
5.Gdy z różnych względów muszę zrezygnować ze swoich planów, wówczas pamiętam o nich:
a)    bardzo długo,
b)    długo,
c)    przez pewien czas,
d)    krótko,
e)    bardzo krótko.
6.Uważam się za osobę:
a)    bardzo ambitną,
b)    ambitną,
c)    przeciętnie ambitną,
d)    mało ambitną,
e)    raczej nieambitną.
         7.Czas dłuży mi się:
a)    bardzo rzadko,
b)    rzadko,
c)    czasami,
d)    bardzo często.
8.Gdy stoi przede mną jakieś nowe zadanie, to niepokój (często nieuzasadniony), że nie wykonam go tak, jakby należało, towarzyszy mi:
a)    bardzo często,
b)    często,
c)    czasami,
d)    rzadko,
e)    nigdy.
9.Każde przedsięwzięcie, do którego przywiązuję większą wagę:
a)    planuję na długo przed jego realizacją,
b)    zwykle planuję na pewien czas naprzód,
c)    w ogóle nie planuję, a od razu przystępuję do „rzeczy”.
10.Wolałbym pracować dla zleceniodawcy, który:
a)    zawsze daje przeciętnie ciekawe zlecenia,
b)    czasem daje zlecenia wyjątkowo ciekawe, ale czasem wyraźnie nudne,
c)    wszystko mi jedno.
11.Wolę pracować z ludźmi, którzy:
a)    w taki sam sposób podchodzą do zagadnień zawodowych jak ja,
b)    różnią się w pewnym stopniu w podejściu do zagadnień zawodowych,
c)    mają zupełnie inne podejście.
12.O niepowodzeniach:
a)    zapominam łatwo,
b)    zapominam dość łatwo,
c)    pamiętam pewien czas,
d)    dość długo pamiętam,
e)    bardzo długo pamiętam.
13.Gdy mi się coś nie wiedzie, wówczas:
a)    bardzo łatwo rezygnuję,
b)    łatwo rezygnuję,
c)    czasem rezygnuję,
d)    trudno rezygnuje,
e)    nigdy nie rezygnuję.
14.Lubię realizować cele:
a)    długodystansowe,
b)    średniodystansowe,
c)    krótkodystansowe.
15.Wymagania, jakie sobie stawiam, są:
a)    bardzo wysokie,
b)    wysokie,
c)    przeciętne,
d)    raczej niskie,
e)    niskie.
16.Sprawy, do których przywiązuję wagę, ale w danym momencie uważam za żmudne, odkładam na później i biorę się do przyjemniejszych zajęć:
a)    bardzo często,
b)    często,
c)    od czasu do czasu,
d)    rzadko,
e)    bardzo rzadko.
17.To, do czego dążę:
a)    zawsze mi się udaje prędzej czy później osiągnąć,
b)    przeważnie udaje mi się osiągnąć,
c)    od czasu do czasu udaje mi się osiągnąć,
d)    często nie udaje mi się osiągnąć ( czasem z przyczyn zewnętrznych),
e)    mam wyraźnego pecha w realizowaniu własnych dążeń.
18.O swojej przyszłości myślę:
a)    bardzo często,
b)    często,
c)    od czasu do czasu,
d)    rzadko,
e)    bardzo rzadko.
19.Powaracam do realizacji planów, których dawniej nie mogłe zrealizować:
a)    bardzo rzadko,
b)    rzadko,
c)    czasami,
d)    często,
e)    bardzo często.
20.Na „ekstra” przyjemności:
a)    zwykle nie mam czasu,
b)    często nie mam czasu,
c)    czasami mam zbyt mało czasu,
d)    zazwyczaj mam dostatecznie dużo czasu,
e)    zawsze mam dość czasu.


6 komentarzy: