poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Niebieski kwiat wiary. Wizje i proroctwa bł. Anny Katarzyny Emmerich – Vincenzo Noja


Tytuł: Niebieski kwiat wiary. Wizje i proroctwa bł. Anny Katarzyny Emmerich
Autor: Vincenzo Noja
ISBN: 978-83-63621-14-8
Wydawnictwo: Esprit
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 144
Cena: 24,90zł
Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich została wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 2004 roku. Wcześniej, przez wiele lat walczono o docenienie tej niemieckiej mistyczki, stygmatyczki i wizjonerki, która przez bardzo długi czas spotykała się jedynie z lekceważeniem – zwłaszcza w swoim państwie.
Jej wizje po dziś dzień stanowią nieocenione źródło wiedzy o życiu i męce Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy spisane zostały one przez Clemensa Brentano i wydane jako Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W dniu dzisiejszym, wpisują się one w poczet najbardziej znanych dzieł mistycznych, przekreślając tym samym początkowy sceptycyzm i nieufność w stosunku do Emmerich.

Vincenzo Noja w sposób bardzo skondensowany, przedstawia czytelnikowi pokrótce biografię siostry Anny Katarzyny należącej do zakonu augustianek, szerząc tym samym jej kult.
W swoją publikację Noja wplata tytuły jej dzieł, starając się tym samym, jeszcze silniej zwrócić uwagę czytelnika na tę wartościową postać.

Emmerich, była stygmatyczką, żyjącą w XIX wieku. Dla świata przysłużyła się swą pokutną postawą, przyjmując na siebie cierpienia innych ludzi. Mimo przepełniającego ją bólu, nigdy nie straciła radosnego usposobienia i pogody ducha, co zaświadcza o jej nieprawdopodobnej wierze i ufności w dobroć Chrystusa i przygotowaną dla niej wieczną szczęśliwość.
Jest tym samym postawa Emmerich godną naśladowania, uświadamiającą jak marne jest nasze życie, gdy tracimy pogodę ducha ze względu na ziemskie problemy.

Oprócz krótkiej biografii siostry augustianki, w publikacji ten zamieszczony został także wybór jej najważniejszych i najciekawszych wizji. Wśród nich najbardziej przejmujące okazują się te dotyczące Męki Chrystusa i Jego przygotowania do niej.
Przepełnione cierpieniem, boleściami duchowymi i fizycznymi, a przy tym głębokim, poruszającym zawierzeniem Jezusa, są opisami niezwykle mocnymi, dosadnymi, dalekimi od częstego tabuizowania, pozbawionymi gestu zakrywania oczu.

Wrażenie zrobiła na mnie także wizja, w której Emmerich zobaczyła nauczającego w świątyni Jezusa – rzuciła ona całkowicie nowe światło na moje dotychczasowe wyobrażenia o tej sytuacji, w znaczny sposób je uzupełniając i oświetlając z nowej perspektywy. To scena, w której wiara łączy się z nauką, ukazując ich wzajemne powiązania.

Krótki wybór wizji błogosławionej Anny Katarzyny, wzbudził we mnie pragnienie ich głębszego poznania, zachęcając do sięgnięcia po dzieło Brentano.
Polecam wszystkim tę krótką, acz znaczącą książkę – jej lektura szczególnie doniośle przemawia do serca w okresie wielkanocnym, na krótko po Triduum Paschalnym.

Zachęcam do przeczytania!


2 komentarze: