piątek, 4 października 2013

Napisz do Pana Cogito!


„CZEGO ŻYCZYSZ CZŁOWIEKOWI MYŚLĄCEMU?
– WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO PANA COGITO”
Konkurs Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Od 5 do 18 października 2013 r. będzie trwał konkurs „Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito”, który ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz twórczości Herberta, nakłonienie do refleksji nad wartościami propagowanymi przez poetę, a także przybliżenie postaci Pana Cogito jako jednostki wolnej, niezależnie myślącej i poszukującej.

Konkurs jest organizowany z okazji 89. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, która przypada w dniu 29 października 2013 r. Na Facebooku na profilu Pan Cogito będzie udostępniona specjalna aplikacja, dzięki której każdy uczestnik będzie mógł  przesłać wiadomość do Pana Cogito. Osoby, które nie korzystają z Facebooka, będą także mogły wziąć udział w konkursie, wysyłając wiadomość na adres Pan.Cogito@fundacjaherberta.pl.

„To kolejny konkurs realizowany przez Fundację im. Zbigniewa Herberta skierowany do młodych ludzi. Wcześniej zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny i konkurs na najlepszy scenariusz, teraz czas
na krótką formę tzw. mem – krótki tekst wpisany w zdjęcie ilustrujące człowieka myślącego. Staraliśmy się wyjść naprzeciw zwyczajom oraz fascynacjom współczesnych młodych ludzi – nie tylko odbiorców, lecz również współtwórców tekstów kultury, dlatego zaproponowaliśmy właśnie taką formułę konkursu, angażującą nowe kanały komunikacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu wartości ważne
w twórczości Zbigniewa Herberta będą bardziej popularne wśród młodzieży.”
– powiedziała Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury - na czele którego stanie Katarzyna Herbert - wybierze najlepsze prace. Pod uwagę zostaną wzięte następujące aspekty: oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa, humor i uwzględnienie herbertowskich wartości. Nagrodami w konkursie będą:
15-cie tomów prozy i poezji Zbigniewa Herberta, słuchawki bezprzewodowe Beats by Dr. Dre, tablet multimedialny Samsung oraz czytnik E-booków Amazon Kindle.

Konkurs „Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito” jest przedsięwzięciem przygotowanym przez Fundację im. Zbigniewa Herberta w ramach kampanii edukacyjnej „Pan Cogito”, której celem jest zaproszenie młodzieży do dialogu wokół twórczości poety. Partnerami konkursu są: sponsor strategiczny Fundacji - Polska Grupa Energetyczna,  Biblioteka Narodowa oraz Instytut Książki. Fundatorem nagród jest firma RTV EURO AGD.

Więcej informacji o konkursie i Fundacji im. Zbigniewa Herberta:
·         www.fundacjaherberta.com
·         www.facebook.fundacjaherberta.com
·         www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito


Dodatkowe informacje:

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy
po Poecie, pani Katarzyny Herbertowej. M
isją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury
i kultury.

Cele Fundacji:


  • upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta;
  • popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą;
  • wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej w zakresie literatury współczesnej, umiejętności pisarskich oraz poetyckich i dziennikarskich;
  • propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej;
  • promowanie przekładu wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce;
  • działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.


Kontakt dla mediów:
Edyta Tudruj, PRIMUM PR, e.tudruj@primum.pl, (22) 690 67 41, 602 821 276
Ewa Zachariasz, PRIMUM PR, e.zachariasz@primum.pl, (22) 690 67 50, 501 227 695

2 komentarze: